Zuidelijke Fruitbuurt

Heerjansdam

Zuidelijke Fruitbuurt

Wonen in de zuidelijke Fruitbuurt te Heerjansdam

Fraanje Woningen heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Heerjansdam, stedebouwkundig bureau RBOI en Architectenbureau Schippers, op een unieke locatie tussen de karakteristieke Dorpsstraat en Randweg, een opmerkelijk bouwplan ontwikkeld voor 100 woningen.

De meeste woningen zijn gesitueerd op royale kavels grond, zodat er gelegenheid is tot het aanleggen van een ruime tuin. Alle woningen voldoen aan de eisen van het Fraaier Wonen concept van Fraanje Woningen: Meer Woonkwaliteit, Meer Ruimte, Meer Veiligheid en Meer Woongenot. Bij een aantal woningen is zelfs een kantoor- of praktijkruimte gecreerd en een aantal woningen zijn geschikt gemaakt voor 55+ers.

De architectuurstijl (jaren 30) kenmerkt zich door horizontale lijnen en pannendaken. Door de grote dakoverstekken en het materiaalgebruik refereren de ontwerpen aan de Haagse architectuur.

Duurzaam ontwikkelen en bouwen:

Al vanaf het stedebouwkundig ontwerp is veel aandacht besteed aan het milieu. Zo is het vanouds aanwezige water en groen op een natuurlijke en ecologische wijze in het plangebied verweven. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen en energiebesparende maatregelen heeft voor alle woningen bijzondere aandacht gehad. Bij een aantal woningen wordt het hemelwaterafvoer zelfs via een apart stelsel afgevoerd en kan het worden hergebruikt voor bepaalde doeleinden zoals toiletspoeling en het besproeien van de tuin. Tevens is er actieve zonne-energie toegepast door gebruik te maken van voorzieningen als zonneboilers en zonnecollectoren.

blad-5ajpg blad-5b blad-5c

youtube-logo-full_color

Fraanje Groep 100 woningen Heerjansdam