Visie

Visie

Van ontwikkeling tot en met de realisatie
Fraanje Woningen, gevestigd te Ridderkerk, is een zelfstandig en onafhankelijk opererende onderneming.

Onze filosofie is om te werken vanuit het oogpunt van de eindgebruikers.

Wij richten ons met name op het risicodragend ontwikkelen en realiseren van hoogwaardige woningbouwprojecten en appartementen met inbegrip van de bijbehorende infrastructurele werken.

Ontwikkelings- en bouwproces onder controle
Het enorme voordeel van onze organisatie is dat we alle disciplines in het ontwikkelings- en bouwproces vanaf de programma- tot en met de exploitatiefase in huis hebben en beheersen. Dit betekent dat wij niet alleen de woon- c.q. kantoor-, winkel- en bedrijfsgebouwen ontwikkelen en realiseren, maar dat wij ook de projecten na de oplevering in eigendom (kunnen) behouden. Denk hierbij met name aan commercieel vastgoed.

fraanje-logo-464uFraanje Woningen onderscheidt zich door vanuit het oogpunt van de uiteindelijke eindgebruikers tegen de projecten aan te kijken. Vanaf het allereerste ontwikkelingsstadium van een project wordt vanuit deze filosofie gedacht, zodat de eigen identiteit van de gebruiker niet in de anonimiteit verloren gaat. In het gecompliceerde ontwikkelings- en bouwproces staat niet de ’trend van de dag’ centraal, maar zijn de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers het uitgangspunt. Fraanje Woningen is praktisch ingesteld en denkt meer in termen van oplossingen, dan in complexe overlegstructuren. Snelheid in besluitvorming staat hierbij voorop, ook als hieraan aanzienlijke financiele consequenties zijn verbonden.

 

* Fraanje Groep B.V.

organisatie Treedt op als holding- en financieringsmaatschappij

* Fraanje Woningen B.V.
Ontwikkelt en herontwikkelt woningen en appartementen alsmede utiliteitsbouwprojecten volgens het Fraaier Wonen concept.

* Fraanje Projecten B.V.
Beheert, financiert en exploiteert de onroerend goed portefuille. Hierin bevinden zich onder meer winkel-, bedrijfs-, woon- en kantoorpanden. Tevens worden bijzonder projecten ontwikkeld en houdt zich bezig met de aankoop van gronden ten behoeve van het ontwikkelen van bedrijventerreinen.